Sdílet

Zpět

16. 11. 2015 09:57

Vítězové 2015 / The Winners 2015

Hlavní cenu festivalu získal v kategorii hraných filmů pro děti od 5 do 10 let snímek Tajné společenství (Secret Society of Souptown). Porota došla k tomuto výsledků jednomyslně, neboť příběh oslovil publikum i porotu, jelikož ukazuje, že pokud děti jednají jako jeden tým, tak mohou odhalit záhadnou nástrahu, která pochází z dávné historie jejich země. Všechno je podpořeno spontánními hereckými výkony hlavních představitelů.

The Main festival prize in the category of Feature Films for Children from 5 to 10 years is awarded to a movie Secret Society of Souptown. Jury comes to the conclusion: from 5 movies, we as a one man would like to give the main prize to the estonian film „Secret society of Souptown“. The story touches the audiense and the jury, because it shows that if the children are acting as a team then they can solve the mystery of their country. All these is supported by spontaneous acting of the main characters.

Hlavní cenu festivalu získává v kategorii hraných filmů pro děti od 11 do 13 let snímek Malý gangster (Little Gangster). Na základě velmi originálního nápadu vytvořil režisér výjimečnou komedii, ve které zápletka, herecké obsazení a řada překvapivých momentů zcela odpovídají cílové skupině. Všichni členové poroty jsou přesvědčeni, že se tento film bude dětskému publiku líbit.

The Main festival prize in the category of Feature Films for Children from 11 to 13 years is awarded to a movie Little Gangster. Starting from a very original idea, the director produced a good quality and oustanding comedy where the actors were very well casted. The plot, acting and especially the surprising moments definitely suited the target audience. All members of the jury are convinced that this film will be much appreciated by the audiance.