Sdílet

Zpět

11. 10. 2017 18:58

VZDĚLÁVÁME FILMEM aneb dokumentární film

VZDĚLÁVÁME FILMEM aneb dokumentární film

Informační smršť dosahuje neuvěřitelné rychlosti a na kritické myšlení zbývá stále méně času, a přitom je tak důležité. Analytickou roli tak od běžných médií stále častěji přebírá dokumentární film, který poskytuje dostatek prostoru pro více hlasů, pro více dojmů, pro více detailů, pro více prozkoumávání daného problému, pro širší kontext, ať už přímo na plátně/obrazovce nebo u diváka v hlavě. Ale ani dokument nemůže fungovat sám o sobě, bez kontextu, bez pozornosti.

Tato nová dokumentární sekce určená především žákům a studentům základních a středních škol a jejich pedagogům proto představí šest českých dokumentárních děl, které doplní diskuze po projekci, nikoliv však s tvůrci filmu ale s odborníky na zobrazované téma.

U přírodovědné exkurze po české krajině Planeta Česko, tak na studenty bude čekat odborník na přírodu v plzeňském kraji, po filmu Český sen si budeme povídat o moci marketingu a reklamy. Až se vrátíme z říše fantazie zobrazené v Normálním autistickém filmu, řeč přijde na téma jinakosti a lidské odlišnosti, jež nemusejí být vždy vnímány jako hendikep. O tam, jak se bránit internetovým agresorům, bezpečně užívat sociální sítě a vyhnout se velmi rozšířené kyberšikaně budeme diskutovat po projekci dokumentu Děti online. Slovo také dostanou youtubeři a sociologové věnující se tzv. generaci Y, jejichž odraz zaznamenává film Nejsledovanější. A naposled se vydáme na návštěvu dvou vietnamských rodin ve filmech Malá, Mat gocBo Hai. Ty podnítí diskuzi o rozšířené vietnamské komunitě a o vztahu dětí k rodičům.

Věřím, že tento pilotní projekt promítání a diskutování o dokumentárních filmech, jež se dotýkají více či méně závažných témat, umožní žákům, studentům a pedagogům na chvíli utéct ze svázaných školních osnov a naplno prozkoumávat to, co je venku.

Jitka Lanšperková, dramaturgyně sekce dokumentárních filmů pro základní a střední školy