Sdílet

Reglement

Zlatá rafička

Zlatá rafička

Organizátor

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST (dále jen MFF JUNIORFEST) je organizován zapsaným spolkem:

JUNIORFEST, z. s.
Se sídlem: Spojovací 827, 334 41 Dobřany, Česká republika

Ředitelkou MFF JUNIORFEST je Bc. Judita Soukupová.

Termín a místo konání

10. ročník MFF JUNIORFEST se uskuteční v Plzni, Domažlicích, Horšovském Týně, Dobřanech a Přešticích ve dnech 4. až 11. listopadu 2017.

Programová náplň festivalu

 • Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5-10 let věku dítěte.
 • Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 11–15 let věku dítěte.
 • Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5-12 let věku dítěte.
 • Informativní nesoutěžní sekce
  • Hravé filmy – kolekce kvalitních filmů pro děti, na které je nutné upozornit
  • Teenage selekce – výběr z celosvětové produkce se zaměřením na filmy pro mládež
  • Novinky české filmové a televizní tvorby – sekce věnovaná české filmové a televizní produkci
  • Retrospektiva – zaměření na dětskou a mládežnickou kinematografii evropské země
 • Doprovodné akce pro celou rodinu, workshopy, odborné semináře, vzdělávání v oblasti filmové a mediální výchovy.

Podmínky zařazení filmu do festivalové soutěže

 • Do festivalových soutěžních sekcí mohou být zařazeny pouze filmy s datem premiéry po 1. lednu 2016.
 • O účasti na MFF JUNIORFEST rozhoduje pětičlenná programová rada.
 • Akceptované formáty: DCP, Blu-ray nebo DVD. V případě zaslání DCP, festival požaduje Blu-ray nebo DVD jako záložní verzi. Ve zvláštních případech může festival udělit výjimku a film může být uveden i na nosiči 35 mm.
 • Všechny vybrané soutěžní snímky jsou promítány v původním znění s anglickými titulky. Přihlašovatel je povinen uhradit náklady na otitulkování snímku. Veškeré soutěžní filmy jsou opatřeny, při promítání do kinosálu, simultánním překladem do českého jazyka nebo českými titulky.
 • Přihlašovatel je povinen film přihlásit přes on-line formulář na webových stránkách https://filmfreeway.com/festival/Juniorfest.
 • Podmínkou je taktéž zaslání synopse filmu, biografie a fotografie režiséra, pěti fotografií z filmu v kvalitním rozlišení, titulkové listiny v anglickém jazyce a online screeneru nebo náhledového DVD s anglickými titulky.
 • Uzávěrka přihlášek včetně splnění všech podmínek je 31. srpna 2017.
 • O účasti na MFF JUNIORFEST bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 15. září 2017.

Delegace k soutěžnímu filmu

Ke každému soutěžnímu snímku je zpravidla pozvána nejvýše tříčlenná delegace na dobu 2 nocí. Pořadatel hradí ubytování a stravu členů delegace. Pořadatel nehradí dopravu. Ve zvláštních případech může ředitelka festivalu udělit výjimku. Pořadatel v tomto případě rozhoduje o výběru dopravce.

Porota a ceny festivalu

Mezinárodní odborná porota uděluje následující ceny:

 • Festivalová klapka – za nejlepší hraný film pro děti od 5 do 10 let věku dítěte
 • Festivalová klapka – za nejlepší hraný film pro mládež od 11 do 15 let věku dítěte
 • Festivalová klapka – za nejlepší celovečerní animovaný film pro děti od 5 do 12 let věku dítěte

Divácké ceny

 • Cena Plzeňského kraje – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 5 do 10 let věku dítěte
 • Cena festivalových měst – divácká cena za nejúspěšnější hraný film pro děti od 11 do 15 let věku dítěte
 • Cena generálního partnera – divácká cena za nejúspěšnější celovečerní animovaný film pro děti od 5 do 12 let věku dítěte

Cena udělovaná zapsaným spolkem JUNIORFEST

 • Zlatá rafička – ocenění za celoživotní tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež

Závěr

Pořadatel MFF JUNIORFEST se zavazuje uvádět snímky pouze v rámci festivalu. Podáním přihlášky do soutěže souhlasí přihlašovatel s tím, aby ukázka z filmu a propagační materiály mohly být využity v rámci prezentace festivalu v rozhlase, televizi nebo na internetu. Prosíme o poskytnutí kvalitních materiálů, které budou použity pouze pro propagační, předkladatelské a vzdělávací účely.

Judita Soukupová

Judita Soukupová
Ředitelka festivalu
JUNIORFEST 2017