V zajetí kyberpredátorů

Na jaře letošního roku zaujal širokou veřejnost projekt Víta Klusáka a Barbory Chalupové „V síti“. Celovečerní polohraný dokument se stal fenoménem crowdfundingového portálu Hithit, na němž dosáhl na cílovou částku během jednoho týdne, přičemž ji nakonec přesáhl a získal neuvěřitelných 354 % požadované sumy.
Rozruch, který snímek „V síti“ vyvolal, odhalil obrovskou propast v pojímání a chápání kyberprostoru a jeho nebezpečí tak, jak ji vnímají různé generace.
Otevřená beseda bude proložena ukázkami z připravovaného filmu „V síti“, jehož premiéra je plánována na březen 2020. Za účasti režiséra a producenta Víta Klusáka, protagonistek snímku a zástupců z řad odborné veřejnosti poukážeme na to, jak silný je progres sociálních sítí a v rámci diskuse se zaměříme na možnosti ochrany před internetovými predátory.

 
Nahoru