Seminář pro pedagogy s tématem Filmová výchova do škol

Právě proběhl první z celé řady jedinečných seminářů pro pedagogy s tématem FILMOVÁ VÝCHOVA DO ŠKOL. Seminář obsazený do posledního místa pedagogy s otevřeným srdcem i myslí se nesl v duchu příslibu nových trendů a možností výuky.

tým JUNIORFESTufestivalový tým

22. 3. 2024

Úvodní přednášky o metodách a technikách začlenění filmové a audiovizuální výchovy do učebního plánu se zhostil MgA. Jiří Forejt, PhD. - dramaturg působící na FAMU, ve společnosti FREECINEMA, v Asociaci pro mediální a audiovizualní výchovu.

Dále slovo převzala Bc. Tereza Nová, tvůrkyně metodických materiálů pro filmy Juniorfestu, která účastníky z řad pedagogů seznámila s tvorbou metodických materiálů pro děti a dospělé. Na filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo si mohli vyzkoušet rozbor příběhu, vnímání detailů a mnoho dalšího.

V odpolední části semináře se MgA. Lucie Hlavicová, předsedkyně ASFAV, věnovala pedagogickým nástrojům pro výuku filmu. Názorně ukázala, jak lze s knihou, ale i multimediálním portálem ve výuce pracovat.

Video:

Nahoru