Profesionální neděle: (ne)existující distribuce filmů pro děti, připravované projekty a masterclass

3. ročník Industry programu na Juniorfestu

Anna Marie VinšováGuest servis českých a zahraničních hostů

7. 10. 2019

V neděli 10. listopadu 2019 se v areálu plzeňského DEPO2015 uskuteční již 3. ročník Industry neděle – programu určeného především filmovým profesionálům, ale i širší odborné veřejnosti.

Konferenční dopoledne zahájí v 11.00 hodin Noel Brown se svojí masterclass na téma Dětský film jako marketingová značka. Noel Brown vyučuje na Liverpool Hope University ve Velké Británii a ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na filmy pro mládež ve vztahu k dětskému filmu a rodinné zábavě. Je autorem či spoluautorem zásadních knih toto žánru např. "The Hollywood Family Film: A History, from Shirley Temple to Harry Potter" (2012), "Family Films in Global Cinema: The World Beyond Disney" (2015)  nebo "The Children's Film: Genre, Nation, and Narrative" (2017)

Tématem letošní hlavní panelové diskuse je (Ne)existující distribuce kvalitní produkce dětského filmu v evropském kontextu. Odpolední část tak nabídne mezinárodní diskuzní panel o různých konceptech a úspěších zahraničních projektů z oblasti distribuce filmů pro děti z různých států Evropy – Polska, Nizozemí, Německa, ale i Ruska a dalších. 

Následovat bude prezentace připravovaných českých projektů pro děti a mládež, přičemž si budeme v průběhu jednotlivých prezentací klást otázku – jak tato díla distribuovat, aby se dostala všude tam, kde by měla být vidět. Tohoto panelu se zúčastní tuzemští i zahraniční odborníci na filmovou distribuci. V tuto chvíli máme příslíbenu prezentaci pěti významných projektů včetně očekávaného filmu režiséra Petra Oukropce Mazel a tajemství lesa nebo Perinbaba 2 Juraje Jakubiska.

Přesný harmonogram Industry neděle bude upřesněn.

Program je veřejně přístupný a zdarma.  

Nahoru