Pasažéři

Původní název filmu: Pasažéři
Země původu, rok natočení a metráž: Česko / 2018 / 77 min
Přístupnost, znění: Doporučeno od 13 let / české znění
Režie: Jana Boršková
Sekce: Vzděláváme filmem aneb dokumentární film

„Během natáčení filmu jsem přestala lidi rozlišovat na bílé a Romy, bohaté a chudé, chytré a hloupé. Začala jsem je brát jako sobě rovné. Není mezi námi žádná jiná cesta než soucit. Některé věci změnit nelze, ale je možné pokusit se je pochopit.“

Celkem šest let strávila režisérka filmu Jana Boršková s „herci“ z dětského domova v Letech. Spolu s nimi prožívá vstup do dospělosti. Návrat do nefunkčního prostředí znamená často také návrat k ustáleným vzorcům, bezperspektivnosti a nestabilním vzorcům. Dokument tak ukazuje slabiny ústavní péče, která sice dokáže dobře se postarat o děti v době jejich dospívání, ale na přechod do dospělého života je dostatečně nepřipraví a nevybaví. 

Trailer:

Nahoru